Jak zacząć grać w golfa

Grę w golfa warto zacząć od zapisania się do szkółki dla początkujących, które spotkać można praktycznie przy każdym polu golfowym. Tam należałoby odbyć chociaż kilka wstępnych lekcji odnośnie zachowania prawidłowej postawy, wykonania zamachu oraz zaznajomienia się z całym osprzętem. Oprócz informacji dotyczących samej gry, warto też zaznajomić się z regulaminem pola golfowego oraz całej etykiety, która panuje podczas rozgrywek. Podczas lekcji trener powinien przygotować nas do samodzielnej gry, rozpoczynając od zapoznania się oraz poprawnego doboru kijów. Każdy taki kurs kończy się egzaminem, po którym otrzymuje się tak zwaną Zieloną Kartę. Jest to dowód na to, że przeszkolony posiada wiedzę na temat podstawowych reguł gry i poprawne zachowanie na polu golfowym nie jest mu obce.
Typowy egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część druga, z reguły polega na przeprowadzeniu rozgrywki z trenerem na przynajmniej 3 dołkach. Zielona Karta uprawnia do gry na polach golfowych w całej Polsce.