Rekreacja

Sport rekreacyjny

Sport rekreacyjny stanowi formę czynnego wypoczynku z zachowaniem współzawodnictwa jako czynnika motywującego. Oznacza aktywność fizyczną i rekreację. Spędzenie aktywnie swojego wolnego czasu. Jego zadaniem jest […]

Read more