Rywalizacja

Rywalizacja w sporcie

Rywalizacja w sporcie

Współzawodnictwo pojawia się tam, gdzie dany cel osiągnięty może być tylko przez jedną stronę. Rywalizuje się o zwycięstwo, o uwagę innych osób, czy o uznanie. Dobra impreza sportowa to taka, która zamienia zawody w dobrą zabawę, solgar dzięki której nagrodą jest sam udział w wyścigu czy meczu. Elastyczne zasady rozgrywek i dopasowane do możliwości uczestników, również przyczyniają się do emocjonującego współzawodnictwa. Amator musi widzieć granice swojego rozwoju i nie może popadać w pułapkę ciągłej obsesyjnego współzawodnictwa. Rywalizacja, choć czasami tylko z samym sobą, może powodować negatywne konsekwencje zdrowotne przy braku odpowiedniego dystansu do niej.
Przerost ambicji, doprowadzić może do frustracji, ale może i do kontuzji lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można by postawić tezę, że prawidłowe podejście do sportu rekreacyjnego to zabawa w sport, a nie uprawianie go. Warto rywalizować w dyscyplinach sportowych, bowiem uczymy się cierpliwości, dążenia do wytyczonych celów.

Share this post