Zmarł o. Lechosław Grobelny SJ

 

    10 lutego rano, po g. 8-ej, zmarł w Gdyni o. Lechosław Grobelny SJ. Odszedł do Pana w 86 r. życia, w 66. r. powołania zakonnego i w 56 r. kapłaństwa.   źródlo:jezuici.pl

 

nekrolog